O asasinato de Francisco Sierra, mestre de Mosteiro, en agosto de 1936.

O día 3 de agosto de 1936 atópase morto na costa de Allariz o mestre de Mosteiro, Francisco Sierra Rodríguez, que fora vicepresidente da Radio Comunista de Lamas, a consecuencia de “herida por arma de fuego en acción de guerra”. Fórono buscar de noite á súa casa en Mosteiro; fixo fronte aos falanxistas e á…

OS MORTOS DAQUEL VERÁN DE 1936.

  Da revisión das inscricións por morte violenta, nos Rexistros Civís da comarca da Limia, de asasinatos cometidos por milicianos, sen orden, coñecemento ou autorización previa por parte dos responsables, Delegados Militares e Garda Civil, inda que si seguramente coa súa complicidade, representa só una pequena parte dos mortos, que se facemos caso das testemuñas…

18 de Xullo de 1936. O golpe de estado militar en Xinzo  

A situación política, e a convivencia, íanse deteriorando ao longo do ano 1936 e, a conspiración para acabar coa República seguía en marcha. Durante o mes de Xuño, a preocupación do Goberno era máxima, cons instrucións aos gobernadores e alcaldes; o día 12 recíbese telegrama no concello de Xinzo: “Por telégrafo y medio más rápido…