About

Blog personal sobre as vellas historias e vellas fotografías do meu pobo, Xinzo de Limia.

Son historiador e investigador afeccionado da historia do meu pobo. Teño publicado diferentes traballos de varios anos de investigación sobre a vida política, social e acontecementos que ocorreron no noso pobo o longo da súa historia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s