OBRAS DE DESAUGAMENTO DA LAGOA DE ANTELA 1958/1964 (46 fotos)

34-rodillo-vibratorio-compactando-os-caminos

A Lei do 27 de decembro de 1956 declarou de Alto Interese Nacional a Colonización e o Saneamento da Lagoa de Antela. O día 8 de setembro de 1958, deron comezo as obras iniciadas co encanamento de 6,6 Km. do río Limia, que se continuaron con 7,5 Km. do emisario da Lagoa, e a partir de 1962, coa construción de 10 Km. de canles-drenes no interior da mesma. A partir de 1963, iniciouse a rede de desaugadoiros secundarios, e as obras de roturación de terras. En 1964, iniciáronse as obras de desaugadoiros terciarios, camiños rurais estabilizados e a implantación dun regadío experimental en 50 Has., e experiencias de cultivo, que se proseguiron ata a adxudicación de lotes aos futuros colonos.

A superficie mellorada co saneamento, a posta en cultivo e a súa posterior parcelación é de 3.165 Has. A superficie que se proxectaba transformar en regadío no perímetro da Lagoa, incluída esta, con 9.100 Has, a estas poderían engadirse 525 Has. nas marxes do río Limia, con augas fluientes do mesmo. Traballouse coordinadamente co Instituto e a Confederación Hidrográfica do Norte de España. Para a Confederación Hidrográfica do Norte de España nas obras da Lagoa de Antela construíronse máis de 28 Km. de canles con 2.138.000 m³ de terra movida.

Ata o 30 de setembro de 1964, entre ambos os organismos, investíronse as seguintes cantidades:

-Obra principal de desecación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68   millóns

-Sondaxes de recoñecemento e investigación de augas subterráneas.. . . . . . .  . . . . . 3        “

-Rede de desaugadoiros secundarios.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..9,7     “

-Rede de camiños rurais estabilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2      “

-Roturación de terras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3      “

-Outras obras secundarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8      “

TOTAL PTAS. . . . . . .  92,00 millóns

Labor realizado polo parque de maquinaría do Instituto Nacional de Colonización:

-Movementos de terras en toda clase de canles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.440.000 m³

-Camiños de terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .    59 Km.

-Camiños rurais estabilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16,5 Km.

-Roturación e desfonde de terras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.019 Has.

-Traballos de laboreo e gradeo. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      800 Has.

-Sondaxes de recoñecemento do subsolo e investigación de augas. . . . . . . . .Nº de sondaxes: 84

-Profundidade total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1.900 m.

-Lonxitude total de canles escavadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      81 Km.

Posteriormente na Limia realizáronse importantes obras de concentración parcelaria, camiños, canais de drenaxe auxiliares, etc. na que se inverteron moitos millóns de pesetas.

Fonte: Información e fotos publicadas polo Instituto Nacional de colonización no 25 aniversario do comezo das obras.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s